FUNDACJA
DLA MŁODZIEŻY

powołana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

O Fundacji

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych.

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy polską młodzież, działamy realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
Numer KRS 0000339553
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
REGON 021094654, NIP 8982166113
tel. kom. 574-037-224

Zarząd Fundacji

Teresa Maria Moskal – Prezes Zarządu, Krzysztof Kumięga – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Patryk Czech, Łukasz Fenisz, Mateusz Stefaniuk, Piotr Antczak, Aleksandra Samula, ks. Andrzej Lubowicki

Co robimy?

Zasadniczym zadaniem naszej Fundacji jest kształtowanie dojrzałych młodych ludzi poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego.

Chcemy by młodzież w Polsce:

 • angażowała się w życie społeczne poprzez podejmowanie funkcji publicznych będąc wrażliwa na potrzeby bliźnich, problemy i zagrożenia społeczne;
 • brała aktywny udział w życiu gospodarczym kraju, była przedsiębiorcza, odpowiedzialna i dobrze przygotowana do uczciwej i sumiennej pracy;
 • była wychowana w duchu patriotycznym – w miłości do Ojczyzny i w trosce o Naród i Państwo równocześnie otwarta na kontakty ze światem.

Swoje cele Fundacja realizuje również poprzez:

 • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
 • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

Jak pomóc?

Jeśli polska młodzież jest dla Ciebie ważna -
wpłać darowiznę!
Nasze jutro zależy od Ciebie!

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337 cel: działalność statutowa.

Nasza Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła się rozwijać, uczyć, realizować swoje marzenia i pogłębiać swoje pasje oraz zainteresowania. Podejmujemy wysiłki by młodzi ludzie wkraczając w dorosłe życie byli do tego dobrze przygotowani i żyli w poszanowaniu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Wpłać teraz

20 zł40 zł60 zł

lub wyślij tradycyjny przelew:

Dane szczegółowe do przelewu:
"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, numer KRS 0000339553
nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337
z dopiskiem: Darowizna dla "FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY"

*Nasza organizacja jest organizacją pożytku publicznego, dlatego darowiznę możesz odpisać od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 9 a i b "Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" z dn. 26 lipca 1991 r. raz art. 18 ust. 1 a i b "Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" z dnia 15 lutego 1992 r.

Pomagaj stale
i zostań naszym stałym Darczyńcą

Twoja regularna pomoc jest bardzo ważna dla naszej działalności. Otrzymując stałe wsparcie finansowe, możemy zaplanować nasze działania dla młodzieży i realizować nowe projekty.

Zdecyduj jaką kwotę możesz miesięcznie przeznaczyć na pomoc FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY i ustaw stałe zlecenie w banku. Każda regularna darowizna ma dla nas znaczenie.

Jak to zrobić? Ustaw stałe zlecenie w swoim banku.

20 zł40 zł60 zł

Dzięki stałemu zleceniu Twój bank co miesiąc będzie wykonywał przelew na wybraną przez Ciebie kwotę.

Zaloguj się na swoim koncie bankowym i ustaw zlecenie stałe na poniższe dane:

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, numer KRS 0000339553
nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337
z dopiskiem: Darowizna dla "FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY"

Współpraca z biznesem

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” jest otwarta na współpracę i wszelkie aktywności kierowane do młodzieży w Polsce.

Masz jakiś pomysł na projekt czy działanie skierowane do młodych ludzi? Twoja firma chce się zaprezentować klientom jako biznes społecznie zaangażowany? Chcesz przekazać darowiznę lub dary rzeczowe, chcesz znać szczegóły współpracy? W zamian oferujemy „pakiet dla sponsora”! (strona www, media społecznościowe, artykuł w miesięczniku i inne formy informowania o nawiązanej współpracy).

Skontaktuj się z nami!

Osoba odpowiedzialna za kontakt z biznesem: Anna Gryżewska – fundariser FDM, kom. 574-037-224

*darowizny przekazane przez osobę prawną organizacji pożytku publicznego mogą zostać odliczone od dochodu firmy

1% podatku

Jeśli polska młodzież jest dla Ciebie ważna?
- przekaż 1% podatku na „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”

Nasza Fundacja powołana do życia przez Katolickie Stowarzyszeni Młodzieży w 2009 roku dąży do tego by polska młodzież mogła się rozwijać, uczyć, realizować swoje marzenia i pogłębiać swoje pasje i zainteresowania. Podejmujemy wysiłki by młodzi ludzie wkraczając w dorosłe życie byli do tego dobrze przygotowani i żyli szanując wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

Co należy zrobić by przekazać swój 1% na naszą Fundację i tym samym wesprzeć oddziały KSM w Polsce?

Możesz to zrobić przez darmowy program do rozliczania PIT-2017, który jest w wersji on-line znajduje się tutaj. Program umożliwia wpisanie celu własnoręcznie lub wyboru z kafeterii poszczególnej diecezji, tak by środki zostały przeznaczone na wsparcie młodzieży w danym regionie.

Możesz samodzielnie w swoim rozliczeniu PIT przekazać nam 1% wpisując numer naszego KRS 0000339553 przekazując 1% dla „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” z dopiskiem szczegółowym.

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
Numer KRS 0000339553

Pobierz plakat w pdf

Kampania społeczna "Młodzi Patrioci"

Projekt realizowany w okresie 01.11.2017 – 30.11.2017
Dofinansowany z Programu „Niepodległa” w wysokości 26.500,00 zł
Całość budżetu projektu wyniosła 36 500,00 zł

Kampania społeczna „Młodzi Patrioci” to projekt w ramach, którego odbył się szereg działań edukacyjnych przygotowujących młodzież do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2017 roku.

W ramach projektu:

 • zorganizowano kampanię społeczną pn. Patriotyczny listopad w Internecie przybliżająca w listopadzie codziennie jedno wydarzenie z historii naszego narodu ważnego z punktu widzenia walki o niepodległość. Kampania realizowana jest na portalu Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA www.maika.com.pl,
 • przybliżono sylwetki 11 młodych patriotów, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny przed ukończeniem 35. roku życia – „11 Młodych Patriotów na 11 listopada”,
 • odbyła się Patriotyczna Akademia Dziennikarstwa – warsztaty dla młodzieży,
 • a także debatę na Uniwersytecie Zielonogórskimi w szkołach w Zielonej Górze i Krośnie Odrzańskim,
 • odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze – dnia 11 listopada 2017 roku przed patriotyczną Mszą Św. Patronat nad projektem objął bp Tadeusz Lityński – biskup zielonogórsko-gorzowski.

Organizatorem kampanii jest „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” we współpracy z organizacjami wyszczególnionymi na poniższej grafice. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Kampania społeczna Młodzi Patrioci

Młodzi Patrioci Młodzi Patrioci Młodzi Patrioci Młodzi Patrioci Młodzi Patrioci

KSM POLSKA bohaterem filmu
„Tożsamość 1918-2018”

W Kaplicy św. Józefa na Halach podczas Zlotu KSM w Częstochowie odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Tożsamość 1918-2018” z udziałem zaproszonych gości.

Wśród nich dla nas najważniejszym był bp Marek Solarczyk delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Film przedstawia historię KSM-u w Polsce od czasu jego utworzenia w 1918-1919 roku, w czasie II wojny światowej i po wojnie w czasach komunistycznych.

Zamów film


Ogólnopolska konferencja "Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro"

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Stowarzyszeniem Edukacji w Rodzinie organizuje w dniu 25 czerwca 2018 roku ogólnopolską konferencję pn. „Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro”. Konferencja odbędzie się w Muzeum Myśli Jana Pawła II, pl. Bankowy 1 w Warszawie.

„Wolna i niepodległa Polska składać się może jedynie z samodzielnych i niezależnych Polaków” pisał 100 lat temu filozof ks. dr Jan Ciemniewski. Środkiem do tego miało być kształcenie charakteru. Jakże aktualne są i dziś te słowa. Wychowanie i edukacja uzupełniają się tworząc spójną całość - dojrzałego człowieka.

„Wychowanie drogą do niepodległości” to konferencja, która ma się odbyć w 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragniemy dotrzeć do osób decyzyjnych w naszym państwie, środowisk akademickich, nauczycieli i wychowawców, rodziców i młodzieży oraz wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie przyszłych pokoleń.

Podczas spotkania zapytamy: co było kluczem postawy patriotycznej, poświęcenia, odwagi u młodych, którzy w czasie niewoli potrafili walczyć o wolność i oddać swoje życie za Ojczyznę, przyjaciół i bliskich. Ich heroizm i niezłomny duch po dziś dzień zachwyca i porusza.

Wybitni naukowcy z różnych dziedzin poszukają odpowiedzi na pytania:

 • Jaką rolę odegrały rodziny w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej?
 • Jak zmieniały się poglądy dotyczące wychowania i edukacji?
 • Jakie są współczesne wyzwania stojące przed rodziną?
 • Jak wzbudzić w młodych ducha odwagi i patriotyzmu?
 • Z jakich doświadczeń warto skorzystać dzisiaj?

Zobacz program Konferencji

Patronaty honorowe – nad wydarzeniem objęli: Patronat Honorowy Prezydenta RP, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Instytut Pamięci Narodowej, Związek Dużych Rodzin 3Plus, Rzecznik Praw Rodzica, Misja Służby Rodzinie, Ordo Iuris, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.

Patronaty medialne nad wydarzeniem objęli: Salve TV, portal Onas.pl, Inicjatywa Mama Tata i dzieci, Młodzieżowa Agencja Informacyjna
Plakat Konferencji